Trygderefusjon på tannbehandling

Trygderefusjon gis for stønadsberettiget tannbehandling i Norge og EU/EØS-land. Det er samme vurderingsregler for tannleger i Norge og utlandet.

Tannbehandling utført utenfor EU og EØS gir ikke rett til trygderefusjon.

Behandling i Norge

Tannlege ordner alt med Helfo. Du betaler bare egenandel.

Behandling i utlandet

Du må betale for hele behandling, og søke om refusjon etterpå. HELFO har saksbehandlingstid på opptil seks måneder.

OralCare har lang fartstid i dette og vet hva som skal fylles ut og ordnes. Ved å reise gjennom oss er du trygg på at du slipper å rive deg i håret av irritasjon over papirarbeid i ettertid og en tannlege som ikke skjønner noe av dette.

Krav må sendes inn til HELFO sammen med andre relevante dokumenter innen seks måneder etter avsluttet tannbehandling.

Tannlegene på klinikken fyller kun ut refusjonspapirer til pasienter som de mener faller inn under et av innslagspunktene.

Det fungerer ikke slik at pasienten sier; Fyll ut papirene uansett, jeg vil prøve og se.
Det må settes en diagnose av en tannlege, som passer med et av de punktene. Og tannlegene setter kun diagnose som er deres profesjonelle mening. Derfor; om tannlegen ikke krysser av for et av punktene, så har man rett og slett ikke krav på refusjon.

Det er ingen garanti for at Helfo godkjenner refusjonssøknad etter behandling i utlandet. Noen ganger kan søknaden avslås i sin helhet, eller at deler av søknad ikke blir godkjent.

OralCare Budapest anbefaler at pasienter tar en konsultasjon hos OralCare Oslo. Da kan man lage en behandlingsplan med pris, samt sjekke refusjonsmulighet før tannreise til Budapest.

Ønsker du å motta spesifisert behandlingsplan med pris, inkl. refusjonsmuligheter fra Helfo? Fyll ut skjemaet for mer informasjon eller timebestilling hos OralCare.

Vennligst skriv inn ditt navn
Du kan bare skrive inn tall.
Vennligst skriv inn din e-postadresse
Invalid Input
Skriv inn en kommentar/beskjed.

Innslagspunkt for trygderefusjon fra Helfo ved tannbehandling:

 1. Sjelden medisinsk tilstand
 2. Leppe-kjeve-ganespalte
 3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig
 4. Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
 6. Periodontitt
 7. Tannutviklingsforstyrrelser
 8. Bittanomalier
 9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
 10. Hyposalivasjon
 11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
 12. Tannskade ved godkjent yrkesskade
 13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade
 14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne
 15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven
Viktig: Det er ikke nok at man selv antar å komme inn i disse gruppene. Dette må diagnostiseres og attesteres av tannlegen.

Husk: Refusjonsreglene er gjenstand for vurdering av den enkelte tannlege. I beskrivelsen av det enkelte punkt står det feks at “det ytes stønad til nødvending tannbehandling...” Så her kan man også oppleve en fortolkning av regelverket fra HELFO sin side, som har egne tannleger som vurderer innsendte refusjonskrav ved tannbehandling i utlandet.