Tannprotese / gebiss - helprotese, delprotese, kombinasjonsløsninger

En protese er en rask og billig løsning for å erstatte manglende tenner midlertidig eller permanent.

Protese kan erstatte alt fra én tann, til alle tenner i en kjeve. Proteser blir tilpasset hver situasjon og behov. Proteser kan lages for overkjeve og underkjeve.

Midlertidig løsning

For den som må vente på start/fullføring av annen behandling (f.eks. implantatbehandling), kan tannlege lage en helprotese eller delprotese som en midlertidig løsning. Dette er en enklere og rimeligere variant enn en vanlig protese.

Tilvenning av permanent protese

For en del pasienter, tar det tid å tilvenne seg bruk av protese. Dette er spesielt for de som ikke er vant med å bruke det fra før.

I tiden etter du får protesen, må du regne med å måtte ta noen turer til tannlege for å justere/rebasere protesen. Dette er normalt.

Oppfølging

Det anbefales å dra til tannlege 1 gang pr år for en sjekk/kontroll av protesen. Tannlege ser selvsagt an behovet; noen må kanskje komme flere ganger i løpet av et år, mens for andre kan det være nok med 1 besøk hvert år, eller kanskje 1 besøk hvert andre år.

Helproteser for overkjeve og underkjeve