Erstatt en eller flere tapte tenner med implantat

Tannimplantat

Tannimplantat gjør at du kan erstatte manglende tenner med nye faste tenner.

Hvis en tann ikke kan repareres på andre måter, må man trekke tannen. Da kan man erstatte den med tannimplantat. Hos OralCare kan vi ofte trekke tann og sette inn implantat på samme timeavtale. Det gjør at ventetid/helningstid blir betraktelig kortere. Vi kan også lage en midlertidig løsning inntil behandlingen er ferdig.

Mange av våre pasienter som kommer til Budapest, har ofte omfattende tannkjøttsykdom, mangler mange eller alle tenner osv. Da har vi en løsning der vi kan trekke gjenværende tenner, sette inn tannimplantat, og lage en midlertidig bro som skrus fast på tannimplantat. Dette kan gjøres i løpet av få dager! Etter 6 mnd må broen byttes ut med en ny permanent bro. Dette blir penere bro som tar lengre tid å lage enn den midlertidige som lages i løpet av 1-2 dager.

En manglende tann kan erstattes med tannimplantat og krone.

Erstatt 1 tann

Erstatt tre manglende tenner

Erstatt 3 manglende tenner ved siden av hverandre

Faste tenner i løpet av få dager

Erstatt alle tenner i overkjeve eller underkjeve

Erstatt flere manglende tenner ved siden av hverandre

  • Tilpasset løsning
  • Langvarig løsning
  • Smertefri behandling
  • Spar egne friske tenner
  • Behold ditt ansiktsutseende
  • Ser ut som egne tenner
  • Sementert løsning
  • Skrueretinert løsning
  • Midlertidige løsninger