Tannbro kan erstatte én eller flere manglende tenner

Tannbro lages av porselen, og er en rask og velbrukt metode for å erstatte én eller flere manglende tenner i overkjeve eller underkjeve.

En tann kan erstattes med bro når det er en tann på hver side som kan være festepunkter.

En manglende tann bør alltid erstattes. Om en tann ikke tygger mot en annen tann vil tannen kunne få problemer ved at den kommer ut.

Det er viktig å opprettholde en generell god bittfunksjon, slik at hver tann gjør den jobben de er tiltenkt. For eksempel: Tygger man på fortenner i stedet for jeksler, kan det forårsake problemer.

Fordel med bro

  • Lav komplikasjonsrisiko
  • Raskere ferdigbehandlet sammenlignet med tannimplantat
  • Om nabotennene er skadet, blir de reparert i samme behandling
  • Støtter opp under ellers løse tenner

Ulemper med bro

  • Må slipe og sette porselenskrone på potensielt friske tenner
  • Økt trykk på tennene, som holder broen (to tenner som må tygge for tre tenner) noe som kan føre til problemer med også disse tennene.

Alternativer

Alternativ behandling til porselensbro er tannimplantat med krone eller bro.

Ulike typer porselenskroner

En bro er lagd av porselenskroner. Her finnes ulike alternativer. Hver kronetype har sine egenskaper.

BEHANDLINGSPLAN

OralCare forenkler tannturismen. Forenkler fordi vi har tannlege og tannklinikk både i Oslo og Budapest. Dette gir deg fleksibilitet og sikkerhet, som du ikke finner hos andre tannleger eller tannklinikker i utlandet.

Behandlingseksemplet forutsetter at innledende konsultasjon med røntgen og utarbeiding av individuell behandlingsplan er utført på forhånd.

Tanntrekking og rotfylling må gjøres før behandling startes opp. Ventetid er individuell for hver situasjon. Tannlegen opplyser om dette på første undersøkelse.

Første time: Tannlegen preparerer tennene og tar avtrykk, som sendes til tanntekniker (personen som lager selve broen). Tannlegen setter på midlertidige kroner for å beskytte tennene i ventetiden. Du er aldri uten tenner under behandlingen.

Andre time: Tannlegen prøver den sterke kjernen til broen på tennene. Denne timen er ikke alltid nødvendig.

Tredje time: Broen er ferdig og den blir limt fast av tannlege.

Oppfølging: Etter fullført behandling, er det viktig med oppfølging. Den som får utført omfattende behandling, bør komme for en kontroll 2-4 uker etter behandling. Da kan tannlege f.eks. justere på bro/kroner hvis bitt ikke er helt bra, sjekke at alt er i orden, fjerne eventuelle limrester osv. Alle anbefales å ta en etterkontroll innen 6 mnd etter behandling. Hvis du ikke ønsker å reise til Budapest for dette, kan du utføre det hos OralCare Oslo. Det er ditt ansvar å påse at etterkontroll og videre timer for årlig sjekk blir gjennomført.