Implantat

Tannimplantat - Erstatt en eller flere tapte tenner med implantat

Et tannimplantat er en skrue lagd av titan, som settes ned i kjevebenet og fungerer som en kunstig tannrot for tannkrone eller tannbro.

Der hvor man mangler en eller flere tenner er tannimplantat et alternativ til tannbro eller protese. Tannimplantatet settes inn under lokalbedøvelse. For den som har tannlegeskrekk, kan behandlingen utføres under sedasjon eller narkose.

Fordeler med tannimplantat

  • Spar egne friske tenner: Innsetting av tannimplantat i stedet for bro, gjør at man slipper å behandle friske tenner. Tannimplantat og porselenskrone er tannbehandling som ikke berører andre tenner.
  • Behold ditt ansiktsutseende: Innsetting av tannimplantat gjør at man hindrer svinn av kjeveben, som igjen bevarer ansiktsformen. Krymping av kjeveben kan få ansiktet til å se eldre ut enn det i realiteten er. Tannimplantat kan hindre denne krympingen.
  • Ser ut som egne tenner: Porselenskrone på tannimplantat ser ut som egen tann. Farge og form tilpasses slik at det ser helt naturlig ut.
  • Spis epler: Tannimplantat, som erstatter løse proteser, gjør at man blir fri til å spise det man vil, når man vil, uten å være redd for at løsproteser løsner.
  • Langvarig løsning: Tannimplantat fungerer som sine egne tenner og det kan gjerne vare livet ut.

Ulemper med implantat

  • Relativ lang behandlingstid: Sammenlignet med å sette inn et tannimplantat vs å lage en treleddet bro, tar tannimplantatbehandling fra 4-6 måneder. Først innsetting av tannimplantat, deretter vente på at dette skal gro fast, før man setter inn implantatkronen.
  • Risiko ved kirurgisk inngrep: Som ved alle kirurgiske inngrep, er det også her en viss risiko. Nerveskader ved innsetting av tannimplantat i nedre kjeve kan forekomme. I øvre kjeve kan det forekomme problemer i forbindelse med sinus og bihuler. Det er ikke ofte slike bivirkninger forekommer, men det er alltid en risiko.

Sementert løsning

Krone eller bro limes fast på implantat. Dette er den vanlige måten å feste krone eller bro på implantat.

Skrueretinert løsning

Velger man skrueretinert løsning, blir krone/bro skrudd fast i implantat, og det legges en fylling over hullet. Dette gjør det enkelt å ta av krone/bro når man kommer til årlig kontroll hos tannlegen. Da kan tannlege rense/rengjøre skikkelig rundt implantat og krone/bro. Skulle det oppstå problem med implantat eller krone/bro, gir skrueretinert løsning større mulighet enn når det er limt fast, siden det kan tas av. Skrueretinert løsning koster litt mer enn vanlig sementert løsning. Spør tannlegen om skruretinert løsning hvis det er av interesse.

Midlertidig løsning

OralCare tilbyr midlertidig løsning, slik at du slipper å gå uten tann i eventuell helningstid. Hvis du skal ha ett stk implantat, kan tannlege ofte sette på en midlertidig implantatkrone umiddelbart etter innsetting av implantat. Hvis det ikke er nok stabilitet for midlertidig løsning, er det mulig å lage en midlertidig tannprotese.

For den som mangler eller må trekke alle tenner i én eller begge kjever, kan man normalt sette inn implantat og skru fast en midlertidig implantatbro. Dette utføres i løpet av 4 dager.


Erstatt en manglende tann: Tannimplantat og porselenskrone

En manglende tann kan erstattes med tannimplantat og porselenskrone. Dette fungerer og føles helt som din egen tann.

Behandlingen kan utføres i overkjeve og underkjeve.

Illustrasjon av 1 stk implantat med krone

Erstatt tre manglende tenner: To tannimplantat og treledds bro

Hvis du mangler tre tenner ved siden av hverandre, kan det være mulig å sette inn to implantat med en 3-ledds tannbro av porselen.

Behandlingen kan utføres i overkjeve og underkjeve.

Illustrasjon av to stk implantat med 3-ledds tannbro av porselen.

All-on-4®

All-on-4®, eller «Alt-på-4» som det heter på norsk, er en behandlingsmetode for personer som er tannløse eller snart tannløse i overkjeve, underkjeve eller begge kjever. Da får man faste tenner på 4 dager. Metoden gir pasienten rask tilfredshet med hensyn til funksjon, estetikk, tale og selvfølelse.

Du kan lese om denne løsningen på vår webside implantatkirurgi.no

All-on-4® er et registrert varemerke eid av Nobel Biocare Services AG.

Illustrasjon av All on 4-løsningen

Erstatt mange manglende tenner i en kjeve

Mangler man mange tenner i en kjeve, kan man sette inn flere implantat med lang bro. Løsningen må tilpasses hver enkelt situsjon. For den som mangler eller må trekke alle tenner i én kjeve, er All-on-4® den vanlige løsningen.

Behandlingen kan utføres i overkjeve og underkjeve.

Illustrasjon av mange implantat med tannbro av porselen.