Om oss

Les om tannleger og ansatte på oralcare.no. Klikk her for å gå til oversikten over tannleger og ansatte.

OralCare består av to tannklinikker; Oslo og Budapest.
OralCare er med dette en unik aktør for de som vurderer tannbehandling i utlandet.

Tannklinikk i Oslo gjør at vi kan gjøre undersøkelser og innledende behandling i Oslo Tannlegene i Oslo lager behandlingsplan i samråd med tannlegene i Budapest Din behandling i Budapest blir forutsigbar for deg økonomisk og du vet hva du skal få på forhånd. Ingen overraskelser med andre ord.
Etter endt behandling får du oppfølging i Oslo ved behov.

OralCare har tannleger, spesialister og flinke tannteknikere tilknyttet.
Vi har innfrir alle krav fra HELFO til at våre pasienter kan søke trygderefusjon.
Vi har omfattende kompetanse på refusjonsområdet og gir deg ferdig utfylt søknad med vedlegg.